psykoterapi

Velkommen til

Jeg håber du ud fra følgende læsning får en fornemmelse af hvad jeg kan tilbyde dig gennem et terapiforløb, ellers er du velkommen til at kontakte mig pr mail eller telefon.

 

Igennem vores liv kan vi ikke undgå at komme ud for hændelser, der vækker følelser i os, som kan være svære at håndtere alene.

 Når du vælger at gå i terapi, vil du ikke alene få hjælp til at håndtere disse svære følelser, du vil også få mulighed for at lære dig selv bedre at kende, forstå dig selv på et dybere plan og dermed blive bedre til, at håndtere det som føles svært, uoverskueligt, eller komplekst i dit liv.

Terapi hos mig tager udgangspunkt i en samtale, der former sig efter hvad du bringer med i rummet af tanker, følelser og hændelser fra dit liv, som føles svært for dig lige nu.


Det kan være du har udviklet et lavt selvværd gennem en svær barndom/ungdom, har nogle vanskelige familie relationer, eller du måske befinder dig i et dilemma som bringer dig i en krise.

Gældende for de fleste problematikker er det væsentligste ikke problemet i sig selv men mere hvordan du forholder dig til det.

 Et frugtbart terapiforløb er baseret på et samarbejde mellem terapeut og klient.

Min del vil være at skabe den trygge base og sætte rammen for arbejdet. Din del vil være din dedikation til processen.


De terapeutiske samtaler igangsætter forandringer men den største del af forandringsarbejdet vil foregå mellem sessionerne, mens du lever dit liv.


Ingen problematikker er for små at tage med i terapirummet, og måske du længe har haft lyst til at forstå dig selv bedre.

Mangler der sammenhæng mellem det du føler, tænker og  handler på?

Har du mange negative tanker?

Eller har du spottet nogle uhensigtsmæssige mønstre i din adfærd?


Når du arbejder terapeutisk med dig selv vil du opnå en større selvbevidsthed og dermed  opleve en større frihed og autenticitet i dit liv.


Terapi har en positiv effekt på:


  • Lavt selvværd
  • Stress
  • Sorg
  • Angst
  • Ensomhed
  • Depressioner


På lang sigt hjælper det dig til at:


  • Få en stærkere følelse af personlig integritet
  • Frigøre dit indre potentiale.
  • Integrere din indre og ydre verden.