psykoterapi

Velkommen til

Du har måske nogle spørgsmål til det at gå i terapi hos mig,  som jeg håber du får svar på her. Hvis du alligevel efter endt læsning sidder tilbage uden svar på dine spørgsmål, er du velkommen til at ringe for en uforpligtende samtale.

 

Igennem vores liv kan vi ikke undgå at komme ud for hændelser, der vækker følelser i os, som kan være svære at håndtere alene.

 Når du vælger at gå i terapi, vil du ikke alene få hjælp til at håndtere disse svære følelser, du vil også få mulighed for at lære dig selv bedre at kende, forstå dig selv på et dybere plan og dermed blive bedre til, at håndtere det som føles svært, uoverskueligt, eller komplekst i dit liv. 

Hvad kan jeg hjælpe dig med og hvordan foregår det?

Terapi hos mig vil hovedsagelig bestå af samtaler, der tager form efter hvad du bringer med af tanker, følelser og hændelser. Det kan være problematikker med:

Livsstress 

Arbejdsstress

Relationelle problemstillinger

Identitet

Eksistens

Lavt selvværd

Angst

Sorg


Efter den første session vil jeg bede dig tage stilling til om du er interesseret i at påbegynde et forløb, da terapi foregår som en proces over tid, hvis den skal kunne forplante sig på et dybere niveau.


Man kan sige at terapien igangsætter nogle processer, men det reelle proces-arbejde foregår imellem sessionerne.

Forløbets længde og interval vil afhænge af hvad du bringer med i terapien og af hvad vi indbyrdes aftaler.


Hvordan virker det?

Fortrængninger, undertrykte følelser og behov lagrer sig i vores underbevidsthed og nervesystem og kan skabe emotionelt stress. Man kan således være under konstant påvirkning af fortidige hændelser, følelser og tanker.

Det ubevidste arbejder meget dynamisk og kan blive vækket til live ved ganske små påvirkninger.

Formålet med at gå i terapi er blandt andet at skabe en tryg base hvorfra man kan arbejde med de uforløste følelser fra fortiden og nænsomt arbejde med at frigøre dem.


Man kan også bruge terapirummet som et sted til at undersøge hvem man er. Hvad er sammenhængen mellem det jeg føler, det jeg tænker og det jeg gør?

Du kan således opnå en større selvbevidsthed og dermed opleve en større frihed i din måde at være til på.


Terapi har en positiv effekt på:


  • Lavt selvværd
  • Stress
  • Sorg
  • Angst
  • Ensomhed
  • Depressioner


På lang sigt hjælper det dig til at:


  • Få en stærkere følelse af personlig integritet
  • Frigøre dit indre potentiale.
  • Integrere din indre og ydre verden.