Stress, selvværd, sorg

Stress

​Stress er en tilstand hvor nervesystemet er i alarmberedskab, og et tegn på at man har overhørt kropslige, følelsesmæssige og mentale signaler for længe. Man er overbebyrdet i forhold til sine grænser, som man enten ikke er i stand til at mærke, eller som man overhører af andre årsager.

Hvis stress får lov at udvikle sig, kan det få nogle alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. Første skridt på vej ud af en stresstilstand er at erkende at noget er galt og dernæst at søge hjælp.

Det kan tage tid at komme sig over et stressforløb, og det er muligt at du efterfølgende må ændre indstilling til dig selv og den måde du lever på.

Selvværd

Selvværd handler om vores væren og spejles i vores måde at tage vare på os selv.

At blive set, mødt, hørt og rummet som den man er, er vigtigt for at udvikle et sundt selvværd.

Uanset årsagen til et lavt selvværd har fortiden med sikkerhed sat et dybt aftryk i os.

At arbejde med sit selvværd er at skabe kontakt med sig selv på et dybere plan, sine sande følelser, behov, grænser og værdier.

Det er en på alle måder livsbekræftende proces der igangsættes og påkalder dit nærvær og din villighed til forandring.Sorg

Sorgen  kommer til os i livets smertefulde stunder. Man kan være i sorg over sine afdøde elskede, en sorg der varer ved og skal have sin plads i os.

Men man kan også være i sorg over et parforhold der ikke varede ved, en bristet  livsdrøm eller over en fase i livet der går mod sin slutning.

Sorg er altid forbundet med en form for afsked, men afsked kan også betyde en ny begyndelse. Det betyder ikke nødvendigvis at vi skal lægge noget bag os, men tage det videre i en ny form.

Angst

Når vi i perioder oplever at bliver rystede i forbindelse med fx skilsmisse, sygdom eller dødsfald, eller andre livsændrende situationer, hvor vi har været ekstra pressede og livet er kommet ud af sin vante rytme, kan det nære en følelse af angst.

Det er på alle måder ubehageligt at være grebet af angst, hvad enten den former sig som en fobi, generaliseret angst eller som uforudsigelige angstanfald.

Men selv om angst til tider kan føles livstruende, er den ikke farlig i sig selv.

Til gengæld kan det være voldsomt hæmmende for din livsudfoldelse hvis angsten tager over.

Ud fra dine tanker, og det fysiske og sanselige udtryk din angst udfolder, vil vi arbejde med  angsten som en indre budbringer.

At rumme sin angst kræver mod og styrke som langsomt vil indfinde sig i processen.